shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0521.787.348
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 maart 2013
Begindatum:1 maart 2013
Naam:La Poêlerie du Pellet
Naam in het Frans, sinds 1 maart 2013
Adres van de zetel: Chaussée de Charleroi 17 Stratenplan  bus A
1470 Genappe
Sinds 1 maart 2013
Telefoonnummer:
0478557283 Sinds 1 maart 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@poeleriedupellet.beSinds 1 maart 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 31 maart 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Bondielli ,  Fabio  Sinds 20 april 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 mei 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 april 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 mei 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 april 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  47.529 -  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 16 april 2013
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug