shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0534.540.274
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 april 2013
Begindatum:27 april 2013
Naam:De Vergunning
Naam in het Nederlands, sinds 27 april 2013
Adres van de zetel: Meibloemstraat 86 Stratenplan
9000 Gent
Sinds 29 juni 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@dekoer.beSinds 1 september 2016(1)
Webadres:
www.dekoer.be Sinds 1 september 2016(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 27 april 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 11 juli 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2015
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 25 juni 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  90.042 -  Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
Sinds 11 juli 2016
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug