shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0534.754.268
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 mei 2013
Begindatum:28 mei 2013
Naam:HALDYR
Naam in het Frans, sinds 28 mei 2013
Adres van de zetel: Allée de Tertibu(SL) 4 Stratenplan
5020 Namur
Sinds 28 mei 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 mei 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Alexandre ,  Simon  Sinds 28 mei 2013
Zaakvoerder (2) Trigaux ,  Nathalie  Sinds 28 mei 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 juli 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  66.199  -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2020
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2020
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 15 juli 2013
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 15 juli 2013
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 mei 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug