shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0535.744.460
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juni 2013
Begindatum:17 juni 2013
Naam:LA COOPERATIVE PAYSANS-ARTISANS
Naam in het Frans, sinds 17 juni 2013
Adres van de zetel: Rue Célestin-Hastir 107 Stratenplan
5150 Floreffe
Sinds 25 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
Sinds 17 juni 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 juni 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 13 juni 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 17 juni 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 november 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 juni 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 17 juni 2013
BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 17 juni 2013
BTW 2008  47.111  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten
Sinds 17 juni 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.910 -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 13 juni 2014
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 6.150 EUR
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug