shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0537.240.636
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 juli 2013
Begindatum:31 juli 2013
Naam:MASSIVE MEDIA MATCH
Naam in het Nederlands, sinds 31 juli 2013
Adres van de zetel: Emile Braunplein 18
9000 Gent
Sinds 31 juli 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 juli 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder EIGENMANN ,  PHILIP  Sinds 25 maart 2016
Bestuurder SINE ,  JARED  Sinds 5 augustus 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  61.900  -  Overige telecommunicatie
Sinds 1 augustus 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  63.120 -  Webportalen
Sinds 1 augustus 2013
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 172.483,63 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0859.635.972 (MASSIVE MEDIA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2013
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug