shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0538.554.490
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 11 oktober 2018
Begindatum:10 september 2013
Naam:AquaLyte pH
Naam in het Nederlands, sinds 10 september 2013
Adres van de zetel: Papbosstraat 1
2960 Brecht
Sinds 10 september 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 september 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Stok ,  Arie  Sinds 10 september 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Claes ,  Dominique  Sinds 11 oktober 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 21 augustus 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 oktober 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  55.204  -  Gastenkamers
Sinds 10 september 2013
Btw 2008  01.309  -  Overige plantenvermeerdering
Sinds 10 september 2013
Btw 2008  20.411  -  Vervaardiging van zeep en wasmiddelen
Sinds 10 september 2013
Btw 2008  20.420  -  Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
Sinds 10 september 2013
Btw 2008  46.450  -  Groothandel in parfumerieën en cosmetica
Sinds 10 september 2013
Btw 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 10 september 2013
Btw 2008  55.100  -  Hotels en dergelijke accommodatie
Sinds 10 september 2013
Btw 2008  74.105  -  Activiteiten van decorateur-etalagisten
Sinds 10 september 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug