shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0544.817.425
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 januari 2014
Begindatum:15 januari 2014
Naam:ADB PRODUCTION
Naam in het Frans, sinds 15 januari 2014
Adres van de zetel: Chaussée de Bruxelles 33 Stratenplan
7061 Soignies
Sinds 15 januari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 18 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Delabie ,  Alain  Sinds 13 oktober 2020
Zaakvoerder Delabie ,  Benoît  Sinds 13 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 1 april 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug