shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0546.721.989
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 februari 2014
Begindatum:19 februari 2014
Naam:Goossens, Elliott
Sinds 19 februari 2014
Telefoonnummer:
+32473652146 Sinds 16 februari 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
elliott_goossens@hotmail.comSinds 16 februari 2021
hello.atelje@hotmail.comSinds 16 februari 2021
Webadres:
www.atelje.org Sinds 16 februari 2021
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Goossens ,  Elliott  Sinds 19 februari 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 19 februari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkend door de Orde van Architecten
Sinds 18 januari 2024
Ambachtsman
Sinds 16 februari 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 19 februari 2014
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug