shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0546.945.584
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 februari 2014
Begindatum:27 februari 2014
Naam:RINECO
Naam in het Nederlands, sinds 27 februari 2014
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 4 november 2019
Adres van de zetel: Hertoginnestraat 34 Stratenplan
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Sinds 1 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 27 februari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) KHAN ,  NAJEEB  Sinds 23 december 2019
Zaakvoerder (3) MINHAS ,  RANA  Sinds 23 december 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 27 februari 2014
BTW 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 27 februari 2014
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 27 februari 2014
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 27 februari 2014
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 27 februari 2014
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 27 februari 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 februari 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug