shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0547.735.541
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 maart 2014
Begindatum:7 maart 2014
Naam:LABELL BILL
Naam in het Frans, sinds 6 januari 2014
Adres van de zetel: de Nieuwenhovestraat 41 Stratenplan
1180 Ukkel
Sinds 6 januari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 6 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Bilquin ,  Frédéric  Sinds 6 januari 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 april 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 7 maart 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  59.111  -  Productie van bioscoopfilms
Sinds 7 maart 2014
Btw 2008  59.112  -  Productie van televisiefilms
Sinds 7 maart 2014
Btw 2008  59.113  -  Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
Sinds 7 maart 2014
Btw 2008  59.201  -  Maken van geluidsopnamen
Sinds 7 maart 2014
Btw 2008  59.209  -  Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
Sinds 7 maart 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug