shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0547.921.920
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 maart 2014
Begindatum:13 maart 2014
Naam:N-ZONE
Naam in het Frans, sinds 13 maart 2014
Adres van de zetel: Rue de Theux(LVG) 18 Stratenplan
4141 Sprimont
Sinds 30 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 maart 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Bianca ,  Vincenzo  Sinds 13 maart 2014
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 april 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 januari 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 april 2014
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 13 maart 2014
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 13 maart 2014
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 13 maart 2014
BTW 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 13 maart 2014
BTW 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 13 maart 2014
BTW 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 13 maart 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 4 januari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug