shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0550.830.534
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 april 2014
Begindatum:16 april 2014
Naam:S-Con
Naam in het Nederlands, sinds 16 april 2014
Adres van de zetel: Schuttershof 2 Stratenplan
9180 Moerbeke (Waas)
Sinds 16 april 2014
Telefoonnummer:
0495617152 Sinds 16 april 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ps@s-con.beSinds 11 februari 2019
Webadres:
www.s-con.be Sinds 11 februari 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 16 april 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Selhorst ,  Piet  Sinds 16 april 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 mei 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 mei 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 23 april 2014
BTW 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 23 april 2014
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 23 april 2014
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug