shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0552.756.676
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 juli 2014
Begindatum:1 juni 2014
Naam:Segers, Daniël
Sinds 1 juni 2014
Telefoonnummer:
+32 477 82 92 50 Sinds 8 oktober 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
daniel.segers2@telenet.beSinds 8 oktober 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Segers ,  Daniël  Sinds 1 juni 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 juni 2014
Btw 2008  45.205  -  Bandenservicebedrijven
Sinds 24 maart 2016
Btw 2008  45.206  -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 24 maart 2016
Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 24 maart 2016
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 14 oktober 2014
Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 14 oktober 2014
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug