shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0553.809.721
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 juni 2014
Begindatum:10 juni 2014
Naam:SEQR BENELUX
Naam in het Nederlands, sinds 10 juni 2014
Adres van de zetel: Franklin Rooseveltplaats 12 Stratenplan  bus 24
2060 Antwerpen
Sinds 19 maart 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 juni 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Fredell ,  Lars  Sinds 16 augustus 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 augustus 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 januari 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 augustus 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 10 juni 2014
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 10 juni 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  46.510 -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 15 januari 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug