shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0553.905.632
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2014
Begindatum:18 juni 2014
Naam:Zasavitskiy, Roman
Sinds 18 juni 2014
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Rue Malgarny 60
4420 Saint-Nicolas
Telefoonnummer:
+32 486 99 44 14 Sinds 18 juni 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
romzas11@gmail.comSinds 18 juni 2014(1)
Webadres:
www.artzas.com Sinds 18 juni 2014(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Zasavitskiy ,  Roman  Sinds 18 juni 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2014
 
Ruwbouw
Sinds 21 juni 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 21 juni 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 21 juni 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 21 juni 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 juni 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 21 juni 2016
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 21 juni 2016
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 21 juni 2016
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 juli 2014
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 21 juni 2016
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 21 juni 2016
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 juli 2014
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 juli 2014
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 juli 2014
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug