shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0555.671.428
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juli 2014
Begindatum:3 juli 2014
Naam:B-FRA
Naam in het Nederlands, sinds 3 juli 2014
Adres van de zetel: Zwanenbergstraat 2/A Stratenplan  bus 3
3583 Beringen
Sinds 1 oktober 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 3 juli 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Altun ,  Bunyamin  Sinds 10 september 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 januari 2015
 
Ruwbouw
Sinds 14 januari 2015
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 14 januari 2015
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 14 januari 2015
 
Algemeen aannemer
Sinds 14 januari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 14 januari 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 14 januari 2015
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 14 januari 2015
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 14 januari 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 januari 2015
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 3 juli 2014
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 3 juli 2014
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 3 juli 2014
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 3 juli 2014
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 3 juli 2014
BTW 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 3 juli 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 juli 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug