shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0556.990.430
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 juli 2014
Begindatum:31 juli 2014
Naam:Loiseau, Sandrine
Sinds 31 juli 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Loiseau ,  Sandrine  Sinds 31 juli 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 27 juli 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 juli 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 18 oktober 2016
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 27 juli 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 juli 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.820  -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 31 juli 2014
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug