shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0562.763.910
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 september 2014
Begindatum:11 september 2014
Naam:TRIVANTI
Naam in het Nederlands, sinds 11 september 2014
Adres van de zetel: Verrekijker 18
8750 Wingene
Sinds 11 september 2014
Telefoonnummer:
+32 474 53 82 32 Sinds 11 september 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jonckheere.dries@gmail.comSinds 11 september 2014(1)
Webadres:
www.cateringbeet.be Sinds 11 september 2014(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 11 september 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder De Grande ,  Annelies  Sinds 11 september 2014
Zaakvoerder Jonckheere ,  Dries  Sinds 11 september 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 oktober 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 11 september 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug