shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0568.473.052
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 mei 2019
Begindatum:7 januari 2015
Naam:DANKAR
Naam in het Frans, sinds 7 januari 2015
Adres van de zetel: Rue des Gaillettes 32/B Stratenplan
4651 Herve
Sinds 7 januari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 januari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Pak ,  Janna  Sinds 7 januari 2015
Zaakvoerder (2) Shibanov ,  Mikhail  Sinds 24 april 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Frédérick ,  François  Sinds 27 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 februari 2015
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 14 juni 2017
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 14 juni 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 februari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 14 juni 2017
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 14 juni 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 5 februari 2015
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 5 februari 2015
BTW 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 5 februari 2015
BTW 2008  45.205  -  Bandenservicebedrijven
Sinds 5 februari 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 februari 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug