shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0568.626.767
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 januari 2015
Begindatum:13 januari 2015
Naam:Al-las Constructies
Naam in het Nederlands, sinds 13 januari 2015
Adres van de zetel: Spreet 20 Stratenplan
2500 Lier
Sinds 13 januari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 januari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Van Orshaegen ,  Frank  (0479.028.857)   Sinds 13 januari 2015
Zaakvoerder (2)0479.028.857   Sinds 13 januari 2015
Zaakvoerder (2) Ceulemans ,  Ellen  Sinds 10 januari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2015
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 27 maart 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 9 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 27 maart 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 13 januari 2015
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 13 januari 2015
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 13 januari 2015
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 13 januari 2015
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 13 januari 2015
BTW 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 13 januari 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 1 februari 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 januari 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug