shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0568.878.967
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 januari 2015
Begindatum:20 januari 2015
Naam:Odette Lunettes
Naam in het Nederlands, sinds 15 januari 2015
Adres van de zetel: Brabantdam 1
9000 Gent
Sinds 26 juli 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.109  -  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
Sinds 15 januari 2015
Btw 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 9 december 2022
Btw 2008  47.782  -  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels
Sinds 9 december 2022
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 15 januari 2015
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 15 januari 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.910 -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 juli 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug