shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0598.797.529
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 februari 2015
Begindatum:19 februari 2015
Naam:ILGE Subscription Management
Naam in het Nederlands, sinds 19 februari 2015
Adres van de zetel: Grotehondstraat 32 Stratenplan
2018 Antwerpen
Sinds 19 februari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jsegers@ilge.euSinds 19 februari 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 december 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0598.738.537   Sinds 29 december 2021
Vaste vertegenwoordiger BALAK ,  DENIZ  (0598.738.537)   Sinds 19 februari 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 mei 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 mei 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 mei 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  46.491  -  Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
Sinds 1 april 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  82.110 -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 18 mei 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 februari 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug