shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0602.989.117
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 mei 1995
Begindatum:15 mei 1995
Maatschappelijke Naam:Remacle, Dominique
Sinds 15 mei 1995
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Rue des Peupliers(LIG) sn
4254 Geer
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Remacle ,  Dominique  Sinds 15 mei 1995
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Fietsmecanicien
Sinds 15 mei 1995
 
Bromfietsmecanicien
Sinds 15 mei 1995
 
Motorfietsmecanicien
Sinds 15 mei 1995
 
Garagehouder hersteller
Sinds 15 mei 1995
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 15 mei 1995
 
Carrossier-hersteller
Sinds 15 mei 1995
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 mei 1995
 
Detail handel
Sinds 15 mei 1995
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 28 april 2008
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug