shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0632.869.471
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 2015
Begindatum:30 juni 2015
Naam:BUONO
Naam in het Nederlands, sinds 30 juni 2015
Adres van de zetel: Maurice Lippensplein 10
8300 Knokke-Heist
Sinds 30 juni 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 22 februari 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 juli 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 23 februari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 juli 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 juli 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 1 juli 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug