shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0635.512.227
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 augustus 2015
Begindatum:13 augustus 2015
Naam:OD LIVE PRODUCTIONS
Naam in het Frans, sinds 13 augustus 2015
Adres van de zetel: Drogenbossesteenweg 187 Stratenplan  bus DB06
1180 Ukkel
Sinds 1 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 13 augustus 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder D'Aronco ,  Christophe  Sinds 13 augustus 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 januari 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 januari 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 september 2015
BTW 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 1 september 2015
BTW 2008  90.022  -  Ontwerp en bouw van podia
Sinds 1 september 2015
BTW 2008  90.023  -  Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Sinds 1 september 2015
BTW 2008  90.029  -  Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
Sinds 1 september 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  90.021 -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 1 september 2016
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 augustus 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug