shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0638.787.362
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 september 2015
Begindatum:23 september 2015
Naam:Sligro Food Group Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 7 december 2020
Adres van de zetel: Wingepark 10
3110 Rotselaar
Sinds 28 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 september 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bögels ,  Andreas  Sinds 6 mei 2024
Bestuurder Slippens ,  Kornelis  Sinds 23 september 2015
Bestuurder van der Sluijs ,  Robert  Sinds 23 september 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 oktober 2015
Vrijstelling
Sinds 21 oktober 2015
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.383  -  Groothandel in voedsel voor huisdieren
Sinds 23 september 2015
Btw 2008  46.311  -  Groothandel in consumptieaardappelen
Sinds 23 september 2015
Btw 2008  46.331  -  Groothandel in zuivelproducten en eieren
Sinds 23 september 2015
Btw 2008  46.332  -  Groothandel in spijsoliën en -vetten
Sinds 23 september 2015
Btw 2008  46.341  -  Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
Sinds 23 september 2015
Btw 2008  46.381  -  Groothandel in vis en schaal- en weekdieren
Sinds 23 september 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.392 -  Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
Sinds 1 februari 2017
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 54.874.722,09 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 september 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

0402.097.365 (ISPC INTERNATIONAL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2017
0426.511.473 (JAVA Foodservice)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 september 2019
0450.529.663 (Sligro Food Group Belgium)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 september 2019
0884.579.721 (Freshtrans)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 september 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug