shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0638.825.964
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2015
Begindatum:1 oktober 2015
Naam:Withoek, Eva
Sinds 1 oktober 2015
Telefoonnummer:
0478/459042 Sinds 24 april 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
keramiek@mingoeste.beSinds 24 april 2020
Webadres:
www.mingoeste.be Sinds 24 april 2020
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Withoek ,  Eva  Sinds 1 oktober 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 23 april 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 september 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  90.011  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
Sinds 1 oktober 2015
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug