shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0641.879.682
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 oktober 2015
Begindatum:26 oktober 2015
Naam:Investment Group for Innovative Projects
Naam in het Frans, sinds 26 oktober 2015
Adres van de zetel: Arthur Maesstraat 100 Stratenplan  bus 318
1130 Brussel
Sinds 30 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
guylain.dedecker@igipro-sprl.comSinds 12 augustus 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 oktober 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 13  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) De Decker ,  Guylain  Sinds 26 oktober 2015
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 november 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 8 juni 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 november 2015
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 26 oktober 2015
BTW 2008  50.200  -  Goederenvervoer over zee- en kustwateren
Sinds 26 oktober 2015
BTW 2008  50.400  -  Goederenvervoer over binnenwateren
Sinds 26 oktober 2015
BTW 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 26 oktober 2015
BTW 2008  96.021  -  Haarverzorging
Sinds 2 december 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  49.320 -  Exploitatie van taxi's
Sinds 8 juni 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 oktober 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug