shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0641.879.682
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 oktober 2015
Begindatum:26 oktober 2015
Naam:Investment Group for Innovative Projects
Naam in het Frans, sinds 26 oktober 2015
Adres van de zetel: De Keyserlei 58/60   bus 19
2018 Antwerpen
Sinds 1 maart 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 maart 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Decker ,  Guylain  Sinds 13 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 15 mei 2023
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 november 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 8 juni 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 15 mei 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 november 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  50.200  -  Goederenvervoer over zee- en kustwateren
Sinds 26 oktober 2015
Btw 2008  50.400  -  Goederenvervoer over binnenwateren
Sinds 26 oktober 2015
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 26 oktober 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  49.320 -  Exploitatie van taxi's
Sinds 8 juni 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 oktober 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug