shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0643.776.429
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 november 2015
Begindatum:27 november 2015
Naam:ARLINOMA
Naam in het Nederlands, sinds 27 november 2015
Adres van de zetel: Sint-Lievenslaan 266 Stratenplan
9000 Gent
Sinds 27 november 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 november 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Labeeuw ,  Piet  Sinds 27 november 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 december 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 december 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 27 november 2015
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 27 november 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  82.990 -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug