shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0644.444.145
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 december 2015
Begindatum:11 december 2015
Naam:FESKO
Naam in het Nederlands, sinds 11 december 2015
Adres van de zetel: Hoogmolenstraat 74 Stratenplan
8790 Waregem
Sinds 11 december 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 december 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Snoeck ,  Hannes  Sinds 11 december 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2016
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 4 april 2016
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 4 april 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 4 april 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 7 december 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 11 december 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 4 april 2016
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 4 april 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 april 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 11 december 2015
BTW 2008  16.100  -  Zagen en schaven van hout
Sinds 11 december 2015
BTW 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 11 december 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 7 december 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 december 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug