shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0644.746.330
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 2016
Begindatum:1 januari 2016
Naam:Fontaine, Christophe
Sinds 1 januari 2016
Telefoonnummer:
0496528798 Sinds 1 januari 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
nijicreations@outlook.comSinds 1 januari 2016(1)
Webadres:
http://www.niji-creations.com Sinds 29 februari 2024
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Fontaine ,  Christophe  Sinds 1 januari 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 1 januari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 15 juli 2016
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 1 januari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 1 januari 2016
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug