shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0645.867.372
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 januari 2016
Begindatum:12 januari 2016
Naam:Cranium Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 5 december 2017
Adres van de zetel: Excelsiorlaan 43   bus 3
1930 Zaventem
Sinds 30 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.cranium.eu Sinds 18 juni 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 maart 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0650.569.694   Sinds 18 juni 2020
Bestuurder 0830.218.050   Sinds 18 maart 2016
Vaste vertegenwoordiger Jansen ,  Anne  (0670.968.497)   Sinds 20 november 2022
Vaste vertegenwoordiger Van den Heuvel ,  Bavo  (0830.218.050)   Sinds 18 maart 2016
Persoon belast met dagelijks bestuur 0670.968.497   Sinds 20 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 12 januari 2016
Btw 2008  46.499  -  Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
Sinds 12 januari 2016
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 12 januari 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 juli 2016
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.092.900,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 januari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

0672.500.208 (White Wire)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2022
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug