shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0647.910.015
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 2016
Begindatum:8 februari 2016
Naam:BUS TO BE
Naam in het Frans, sinds 8 februari 2016
Adres van de zetel: Rue Grinchamps 3
6543 Lobbes
Sinds 8 februari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 februari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Losseau ,  Guy  (0443.920.401)   Sinds 8 februari 2016
Zaakvoerder (2)0443.920.401   Sinds 8 februari 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 juli 2016
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 26 juli 2016
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 26 juli 2016
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 26 juli 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 26 juli 2016
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 26 juli 2016
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 26 juli 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 juli 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  49.390  -  Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 8 februari 2016
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 8 februari 2016
Btw 2008  45.191  -  Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 8 februari 2016
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 8 februari 2016
Btw 2008  45.203  -  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Sinds 8 februari 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  49.390 -  Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 1 augustus 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug