shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0649.872.977
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 maart 2016
Begindatum:14 maart 2016
Naam:M&M
Naam in het Nederlands, sinds 14 maart 2016
Adres van de zetel: Fotografielaan 18 Stratenplan
2610 Antwerpen
Sinds 1 oktober 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 maart 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Kilic ,  Müslüm  Sinds 1 oktober 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 maart 2016
 
Ruwbouw
Sinds 18 maart 2016
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 17 maart 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 18 maart 2016
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 17 maart 2016
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 17 maart 2016
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 18 maart 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 17 maart 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 17 maart 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 18 maart 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 25 maart 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 17 maart 2016
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 17 maart 2016
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 17 maart 2016
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 18 maart 2016
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 18 maart 2016
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 18 maart 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 18 maart 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 17 maart 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 17 maart 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 maart 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 25 maart 2016
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 25 maart 2016
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 25 maart 2016
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 25 maart 2016
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 25 maart 2016
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 25 maart 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 maart 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug