shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0650.860.991
Status:Stopgezet
Sinds 3 juli 2020
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 3 juli 2020
Begindatum:30 maart 2016
Naam:CURAELABS
Naam in het Nederlands, sinds 30 maart 2016
Adres van de zetel: Visserij 172   bus A
9000 Gent
Sinds 16 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 maart 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0812.730.336   Sinds 30 maart 2016
Bestuurder Maeriën ,  Etienne  Sinds 6 januari 2020
Vaste vertegenwoordiger Pennings ,  Johanna  (0812.730.336)   Sinds 30 maart 2016
Gedelegeerd bestuurder Maeriën ,  Etienne  Sinds 6 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 mei 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 april 2016
Btw 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 1 april 2016
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 100.000,00 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 maart 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Deze entiteit  is opgeslorpt door   0812.730.336 (DRI3M)   sinds 3 juli 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug