shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0651.677.474
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 juni 2019
Begindatum:6 april 2016
Naam:PV Solar Invest
Naam in het Nederlands, sinds 6 april 2016
Adres van de zetel: Zwijnaardsesteenweg 755 Stratenplan
9000 Gent
Sinds 6 april 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 6 april 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Van Rossen ,  Jimmy  Sinds 12 december 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Verplancke ,  Mieke  Sinds 18 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 6 april 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  46.693 -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 1 juli 2016
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 april 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug