shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0651.895.824
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 april 2016
Begindatum:13 april 2016
Naam:LIGN
Naam in het Nederlands, sinds 13 april 2016
Adres van de zetel: Slabbaardstraat-Noord 88
8870 Izegem
Sinds 13 april 2016
Telefoonnummer:
0476795413 Sinds 13 april 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
valerie.scherrens@lign.beSinds 13 april 2016(1)
Webadres:
www.lign.be Sinds 13 april 2016(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 november 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Scherrens ,  Valérie  Sinds 13 april 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 6 november 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  27.402  -  Vervaardiging van verlichtingsapparaten
Sinds 1 mei 2016
Btw 2008  22.210  -  Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof
Sinds 1 mei 2016
Btw 2008  26.110  -  Vervaardiging van elektronische onderdelen
Sinds 1 mei 2016
Btw 2008  27.320  -  Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
Sinds 1 mei 2016
Btw 2008  27.330  -  Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
Sinds 1 mei 2016
Btw 2008  27.900  -  Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
Sinds 1 mei 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  27.402 -  Vervaardiging van verlichtingsapparaten
Sinds 1 mei 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 april 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug