shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0660.746.974
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 augustus 2016
Begindatum:5 augustus 2016
Naam:RADIX.AI
Naam in het Nederlands, sinds 29 augustus 2018
Adres van de zetel: Kantersteen 10
1000 Brussel
Sinds 15 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 augustus 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cobbaert ,  Arnold  Sinds 3 mei 2022
Vaste vertegenwoordiger Larnout ,  Davio  (0683.569.193)   Sinds 29 augustus 2018
Vaste vertegenwoordiger Sorber ,  Laurent  (0694.791.501)   Sinds 29 augustus 2018
Zaakvoerder (2)0683.569.193   Sinds 29 augustus 2018
Zaakvoerder (2)0694.791.501   Sinds 29 augustus 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 14 mei 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 augustus 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 5 augustus 2016
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 5 augustus 2016
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 5 augustus 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 14 mei 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 augustus 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug