shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0664.748.918
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 oktober 2016
Begindatum:18 oktober 2016
Naam:LAURENT LALLEMAND
Naam in het Frans, sinds 18 oktober 2016
Adres van de zetel: Rue de la Fontaine(N) 2
1350 Orp-Jauche
Sinds 18 oktober 2016
Telefoonnummer:
0494/700 711 Sinds 18 oktober 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact_pro@laurentlallemand.beSinds 18 oktober 2016(1)
Webadres:
www.laurentlallemand.be Sinds 18 oktober 2016(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Lallemand ,  Laurent  Sinds 20 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 28 november 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 28 november 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 november 2016
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 november 2016
Btw 2008  80.200  -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 1 november 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 oktober 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug