shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0664.782.174
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 oktober 2016
Begindatum:19 oktober 2016
Naam:SERTEC
Naam in het Frans, sinds 7 oktober 2016
Adres van de zetel: Rue d'Or(GR) 4 Stratenplan
4250 Geer
Sinds 7 oktober 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 oktober 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Servais ,  Dominique  Sinds 7 oktober 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 9 december 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 9 december 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 9 december 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 9 december 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 19 oktober 2016
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 19 oktober 2016
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 19 oktober 2016
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 19 oktober 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.101 -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug