shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0665.706.446
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 november 2016
Begindatum:3 november 2016
Naam:COZIE
Naam in het Nederlands, sinds 4 mei 2017
COZIE
Naam in het Frans, sinds 4 mei 2017
Adres van de zetel: Simon Bolivarlaan 34-36
1000 Brussel
Sinds 3 november 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 4 mei 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Smet ,  Jan  Sinds 27 juni 2019
Bestuurder Gillis ,  Michaël  Sinds 4 mei 2017
Bestuurder Lallemand ,  Marc  Sinds 1 mei 2021
Bestuurder Namèche ,  Isabella  Sinds 1 mei 2021
Bestuurder Pfyffer ,  Christoph  Sinds 31 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 januari 2017
 
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 10 april 2019
Vrijstelling
Sinds 10 april 2019
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 3 november 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 januari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 3 november 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2017
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 20.905.994,66 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 november 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug