shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0668.387.012
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 2016
Begindatum:22 december 2016
Naam:Boekhoudkantoor PVDM
Naam in het Nederlands, sinds 22 december 2016
Adres van de zetel: Handelslei 187 Stratenplan
2980 Zoersel
Sinds 16 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0838.901.134   Sinds 22 december 2016
Vaste vertegenwoordiger Van Deuren ,  Patrick  (0838.901.134)   Sinds 22 december 2016
Vaste vertegenwoordiger Van de Merlen ,  Birger  (0841.381.067)   Sinds 27 december 2016
Zaakvoerder (1)0841.381.067   Sinds 27 december 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
Sinds 9 februari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2017
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 20.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 december 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug