shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0668.387.012
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 2016
Begindatum:22 december 2016
Naam:PVDM Accounting & Advice
Naam in het Nederlands, sinds 19 augustus 2021
Adres van de zetel: Handelslei 187 Stratenplan
2980 Zoersel
Sinds 16 december 2019
Telefoonnummer:
03/384.11.28 Sinds 22 december 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.boekhoudkantoorpvdm.be Sinds 22 december 2016(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 augustus 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0838.901.134   Sinds 22 december 2016
Vaste vertegenwoordiger Van Deuren ,  Patrick  (0838.901.134)   Sinds 22 december 2016
Vaste vertegenwoordiger Van de Merlen ,  Birger  (0841.381.067)   Sinds 27 december 2016
Zaakvoerder (2)0841.381.067   Sinds 27 december 2016
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
Sinds 9 februari 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 december 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug