shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0669.615.942
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 januari 2017
Begindatum:16 januari 2017
Naam:BeBold
Naam in het Nederlands, sinds 16 januari 2017
Adres van de zetel: Veldkant 35 Stratenplan  bus C
2550 Kontich
Sinds 18 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 januari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 februari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 februari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 16 januari 2017
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 16 januari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 412.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 januari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug