shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0669.928.916
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 januari 2017
Begindatum:24 januari 2017
Naam:CARE PROJECTS
Naam in het Nederlands, sinds 24 januari 2017
Adres van de zetel: Kortrijkstraat(Z) 149 Stratenplan
8550 Zwevegem
Sinds 24 januari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 januari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Vandenheede ,  Frederik  (0667.989.015)   Sinds 24 januari 2017
Vaste vertegenwoordiger Brouckaert ,  Luc  (0667.989.114)   Sinds 24 januari 2017
Zaakvoerder (2)0667.989.015   Sinds 24 januari 2017
Zaakvoerder (2)0667.989.114   Sinds 24 januari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 8 februari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 8 februari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 24 januari 2017
BTW 2008  46.520  -  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 24 januari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 januari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug