shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0671.744.103
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 februari 2017
Begindatum:22 februari 2017
Naam:Building Well Being & Style
Naam in het Frans, sinds 22 februari 2017
Afkorting: B.W.B.S.
Naam in het Frans, sinds 22 februari 2017
Adres van de zetel: Broustinlaan 36 Stratenplan
1090 Jette
Sinds 22 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Pierret ,  Cristel  Sinds 22 februari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 14 september 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  96.040  -  Sauna's, solaria, baden enz.
Sinds 1 april 2017
BTW 2008  47.716  -  Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
Sinds 1 april 2017
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 april 2017
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 april 2017
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 april 2017
BTW 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 1 april 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  93.110 -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 14 september 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug