shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0671.891.086
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 februari 2017
Begindatum:28 februari 2017
Maatschappelijke Naam:Histoire Illustre Sauvegardé Théâtralement ou Imaginaire Réveillant l'Esprit
Benaming in het Frans, sinds 28 februari 2017
Afkorting: HISTOIRE
Benaming in het Frans, sinds 28 februari 2017
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue du Maréchal de Saxe 53 Stratenplan
7643 Antoing
Sinds 28 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 28 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Bestuurder Godmont ,  Gérard  Sinds 28 februari 2017
Bestuurder Monnet ,  Pauline  Sinds 28 februari 2017
Bestuurder Quintard ,  Patricia  Sinds 28 februari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2017
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 1 oktober 2017
BTW 2008  90.011  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
Sinds 1 oktober 2017
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug