shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0672.931.956
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 maart 2017
Begindatum:22 maart 2017
Maatschappelijke Naam:Muntuit vzw
Benaming in het Nederlands, sinds 22 maart 2017
Adres van de maatschappelijke zetel: Kogelstraat 34 Stratenplan
9000 Gent
Sinds 22 augustus 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 22 maart 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Baelus ,  Erik  Sinds 22 maart 2017
Bestuurder Deprez ,  Wim  Sinds 22 maart 2017
Bestuurder Van Gompel ,  Muriel  Sinds 22 maart 2017
Persoon belast met dagelijks bestuur Van Parijs ,  Sander  Sinds 22 maart 2017
Persoon belast met dagelijks bestuur Wanner ,  Hugo  Sinds 22 maart 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 30 januari 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  94.999  -  Overige verenigingen, n.e.g.
Sinds 30 januari 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  94.999 -  Overige verenigingen, n.e.g.
Sinds 1 april 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug