shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0673.501.385
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 maart 2017
Begindatum:24 maart 2017
Naam:YESPIRITS Company
Naam in het Frans, sinds 18 februari 2021
Afkorting: YC
Naam in het Frans, sinds 18 februari 2021
Adres van de zetel: Drève de la Meute 31
1410 Waterloo
Sinds 24 maart 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 juni 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 april 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 juni 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  11.010  -  Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
Sinds 1 juli 2017
Btw 2008  46.170  -  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
Sinds 1 juli 2017
Btw 2008  46.349  -  Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Sinds 1 juli 2017
Btw 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juli 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.251 -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 9 april 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 maart 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug