shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0674.909.568
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 april 2017
Begindatum:27 april 2017
Naam:Optim HR
Naam in het Frans, sinds 27 april 2017
Adres van de zetel: Terhulpsesteenweg 150
1170 Watermaal-Bosvoorde
Sinds 5 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 april 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Martens ,  Thibaut  (0649.844.570)   Sinds 27 april 2017
Zaakvoerder (2)0649.844.570   Sinds 27 april 2017
Zaakvoerder (2) Herman ,  Hélène  Sinds 27 april 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 mei 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 juli 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 mei 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  69.109  -  Overige rechtskundige dienstverlening
Sinds 1 september 2021
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 27 april 2017
Btw 2008  78.100  -  Arbeidsbemiddeling
Sinds 1 februari 2022
Btw 2008  78.300  -  Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Sinds 1 februari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 3 juli 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 april 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug