shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0674.909.568
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 april 2017
Begindatum:27 april 2017
Naam:Optim HR
Naam in het Frans, sinds 27 april 2017
Adres van de zetel: Terhulpsesteenweg 150 Stratenplan
1170 Watermaal-Bosvoorde
Sinds 5 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 april 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Martens ,  Thibaut  (0649.844.570)   Sinds 27 april 2017
Zaakvoerder (2)0649.844.570   Sinds 27 april 2017
Zaakvoerder (2) Herman ,  Hélène  Sinds 27 april 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 mei 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 3 juli 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 mei 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 24 juli 2017
BTW 2008  69.109  -  Overige rechtskundige dienstverlening
Sinds 24 juli 2017
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 27 april 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 3 juli 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 april 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug