shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0676.741.086
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 juni 2017
Begindatum:12 juni 2017
Naam:Teamleadership
Naam in het Nederlands, sinds 12 juni 2017
Adres van de zetel: Langelostraat(PEL) 145 Stratenplan
3212 Lubbeek
Sinds 12 juni 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 juni 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Roels ,  Joris  Sinds 12 juni 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 juni 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 juni 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 12 juni 2017
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 12 juni 2017
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 12 juni 2017
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 12 juni 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juni 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug